İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Güvenilir, etik değerlere bağlı, değişime açık, girişimci, yenilikçi, hedefler belirleyen ve bunlara ulaşmak için yüksek tempoda çalışan; işbirliğine açık, bireyler için çalışılmaktan mutluluk duyacakları bir topluluk olmanın devamlılığını sağlamak ana hedefimizdir.

İNSAN KAYNAKLARI VİZYONUMUZ

Kurum hedef ve stratejilerimiz doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek, çalışanlarımızın verimliliğini ve mutluluğunu artırmaktır.
Bu anlayışla Unique Partner çalışanlarının enerji ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, yeteneklerini sergilemeye uygun bir iş ortamı yaratarak, motivasyonu yüksek, kurumuna bağlı çalışanlara sahip olma prensibini benimsemiştir.
Unique partner, kendi elemanlarını yetiştirmeyi ve yönetici kademelerine taşımayı ilke edinmiştir.
Bizimle iletişime geçmek ve çalışmak isterseniz CV’nizi bu adrese gönderebilirsiniz    info@upartner.com.tr

KARİYER OLANAKLARIMIZ

Şirketimiz bünyesindeki açık pozisyonlar öncelikle iç kaynaklardan temin yoluna gidilir. İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yükselme; yetki, sorumluluklarıda beraberinde getirir. Bir üst göreve geçebilmek için görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklere sahip olmak esastır. Yükselmelerde en önemli kriter çalışanımızın performansıdır.

İŞE ALINACAK KİŞİLERDE BULUNMASI GEREKEN GENEL KOŞULLAR

• Pozisyonun gerekli kıldığı eğitim, iş tecrübe ve temel yetkinliklere sahip olmak,
• 18 yaşını doldurmuş olmak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Erkek adaylar için, askerlik görevini tamamlamış olmak
• En az 1 yabancı dil bilmek
• Rusça anadili olması bazı departmanlar için

EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ

Kurumsallasma yolunda ilerleyebilmek için faaliyete basladığı ilk günden itibaren, insana ve bilgiye yatırım yapan Unique Partner olarak sürekli öğrenmeyi bir hayat felsefesi olarak benimsemiş çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu hususta çalışanlara eşit fırsatlar sunmak temel eğitim politikamız… Her yıl katlanarak artan eğitim bütçe rakamlarımız ise bu politikamızın somut bir göstergesi… Eğitim planlamamızı oluştururken, çalışanlarımızın kurum kültürüne uygun davranış biçimleri geliştirmelerini sağlamayı, mesleki yetkinliklerini artırarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmayı ve yöneticilik becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.